Statement

Portal operator is not Liable for copyright infringement on the ground that no video is not on the server has no way to verify observance of copyright by other operators of websites which ones this videos share. Embedded links as well have only informative character. Web site is only for Slovak and Czech citizens.  On our site are only embeds which ones add our users and not us. 

In Slovak Republic: embedding is legal. We are living in Slovak Republic, not more.

 Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov webstránok, ktorí tieto diela sprístupňujú. Vložené odkazy ako také majú iba informačný charakter. Web slúži iba pre slovenských a českých občanov. Sama SOZA vyhlásila že zdieľanie na slovensku a v česku je povolené!

 Why watch PornVIPvideos.com ?

 • - Every day new and new videos
 • - We have premium videos for free.
 • - Nobody does not erase our content.
 • - We have the most premium videos.
 • - We offer the best porn movies in standard or high quality.
 • - Porn movies can be watched online in the comfort of your home.

Warning 

The following sites can see links to pages with pornographic material SledujPorno.sk is not responsible for the content of such sites.

Minors or the person for whom we can even abusive content of these sites, as viewing inappropriate following pages.

 We love porn movies

This project was created based on people which likes porn movies.

Stop edit porn videos, this website have only full videos this website belongs to you.

Sexy Naked Blogs

 Prečo sledovať PornVIPvideos.com

 • - Každý deň nové a nové videá
 • - Máme prémiové videa zadarmo.
 • - Nikto nevymaže náš obsah.
 • - Máme najviac prémiových videí zo všetkých.
 • - Ponúkame najlepšie porno filmy v štandardnej alebo vysokej kvalite.
 • - Porno filmy možno sledovať on-line v pohodlí vášho domova.